Μην αφήσετε κάτι το αναπάντεχο να σας καταστρέψει τις διακοπές σας! Πάρτε δράση τώρα και προστατεύσετε τις διακοπές σας!

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προορίζεται για άτομα, ομάδες, οικογένειες ή στελέχη επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά και καλύψεις:

  • Προσωπικά ατυχήματα
  • Ιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας
  • Έξοδα μεταφοράς και διαμονής συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας
  • Ιατρική μεταφορά ασθενούς
  • Επείγουσα παροχή φαρμάκων
  • Επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία
  • Διακοπή, καθυστέρηση ή ακύρωσης ταξιδιού
  • Απώλεια ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών
  • Αποζημίωση δαπανών διάσωσης