Ένας εργολάβος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κατοικιών, δρόμων, συγκροτήματα διαμερισμάτων, σχολείων και τόσο άλλων και του προφέρουμε προστασία απο κινδύνους που μπορούν να διακόψουν την ομαλή εργασία του.

Η κάλυψη παρέχεται για:

  • Έργα υπό κατασκευή
  • Εξοπλισμό εργοταξίου
  • Εγκαταστάσεις και μηχανήματα
  • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Εργολάβους
  • Ιδιοκτήτες – Εργοδότες