Προστατεύστε την επιχείρηση σας απο κάθε επαγγελματικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει.

Το πρωτοποριακό μας πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέρει περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη για πολύπλοκους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν, για την καλύτερη ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων.

Βασική κάλυψη:

 • Όλων των κινδύνων ( ALL RISK ) – καταστροφή ιδιοκτησίας:
 • Κτίρια
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Εμπορεύματα / Αποθέματα / Πρώτες ύλες
 • Επεκτάσεις:
 • Τυχαία ζημιά σε υπόγειες υπηρεσίες
 • Τυχαία ζημιά σε υαλοπίνακες
 • Απομάκρυνση ερειπίων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Απώλεια ενοικίων
 • Απώλεια μετρητή νερού
 • Ανίχνευση και πρόσβαση σε διαρροή νερού ή καυσίμων
 • Αντιτακάσταση κλειδονιών

Επιπρόσθετες καλύψεις:

 • Χρήματα
 • Μεταστέγαση εμπορευμάτων
 • Ευθύνη εργοδότη
 • Αστική ευθύνη και ευθύνη προιόντων
 • Αλλοίωση προιόντων
 • Προσωπικά ατυχήματα
 • Ανεντιμότητα υπαλλήλων

24ωρη τεχνική υποστήριξη

Το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέρει 24ωρη τεχνική υποστήριξη απο εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να σας προσφέρουν άμεσες λύσεις σε προβληματα που μπορεί να προκύψουν σε:

 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
 • Κλειδαριές
 • Υαλοπίνακες
 • Και πολλά άλλα ωφελήματα