Για εμπορεύματα που βρίσκοντα σε διακίνηση εντός της Κύπρου:

  • Καλύπτει την απώλεια ή βλάβη εμπορευμάτων που διέρχονται δια ξηράς, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε κλειστά οχήματα ως συνέπεια φωτιάς, κλοπής ή τροχαίου ατυχήματος.

Με άλλα μέσα μεταφοράς από / προς άλλες χώρες:

  • Καλύπτει την απώλεια ή τη βλάβη εμπορευμάτων κατά την διακίνηση τους ως συνέπεια των ασφαλιζόμενων κινδύνων που έχουν προκαθοριστεί στα πακέτα καλύψεων που είναι γνωστά ως Ρήτρες:
  • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Α
  • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Β 
  • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Γ 

Επιπλέον, διατίθενται επίσης τα ακόλουθα:

  • Institute War Clauses (Cargo)
  • Institute Strikes Clauses (Cargo)

Επίσης, προσφέρουμε τη δυνατότητα αυτόματης κάλυψης των εμπορευμάτων, για ομαλή και άμεση επεξεργασία των εμπορευμάτων υπό διακίνηση, με βάση την ανοικτή κάλυψη για εμπορεύματα.