Προσφέρουμε ενα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού ώστε να μπορεί να καλύψει ζημιές που μπορούν να προκύψουν αναπάντεχα σε ασφαλισμένα αντικέιμενα όπως:

  • Υπολογιστές
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Ιατρικά μηχανήματα
  • Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
  • Φωτοτυπικές
  • Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τέτοιων ηλεκτρονικών εξοπλισμών έχουν την επιλογή να καλύψουν τυχαία απώλεια ή ζημιά χωρίς να ανυσηχούν οτι η ζημιά θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, λογιστές, ιατρούς, αρχιτέκτονες κλπ. Επιπρόσθετα μπορεί να καλύψει επιχειρήσεις και ιδιώτες που κατέχουν ηλεκτρονικές συσκευές.