Σε περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλόυ ακόμα και στο εξωτερικό, θα αποζημειωθείτε αναλόγως αυτού που έχει επιλέξει ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση:

  • Θανάτου
  • Μόνιμης ολικής ανικανότητας
  • Προσωρινής ολικής ανικανότητας για εργασία μέχρι 2 χρόνια
  • Κάλυψη ιατρικών εξόδων είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε νοσοκομείο

Τα ακόλουθα μπορούν να ασφαλιστούν:

  • Άτομα ηληκίας μεταξύ 16-65 εργαζόμενα ή όχι
  • Νόμιμοι κάτοικοι στη δημοκρατία της Κύπρου
  • Εργοδότες που χρειάζονται ασφάλιση προσωπικων ατυχημάτων για προσωπικό ή διευθυντικά στελέχη, κάτω απο ενα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων.