Το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανικών βλαβών προσφέρει ασφάλεια και προστασία στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως μηχανουργεία, βιομηχανίες, κλωστοϋφαντουργίες, χαρτοβιομηχανίες και εργαστήρια από κίνδυνο πρόκλησης ζημιών λόγω απροσδόκητης βλάβης των μηχανημάτων τους.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανικών βλαβών και αλλοίωσης προιόντων μπορεί να καλύψει ξαφνική ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε μια απο τις πάρακάτω αιτίες:

 • Απώλειες λόγω βραχυκυκλόματος
 • Έλλειψη νερού σε βραστήρες
 • Διαχωρισμό λόγω φυγόκεντρης δύναμης
 • Καταιγίδα, πάγο
 • Λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία
 • Κακή συναρμολόγυση
 • Λανθασμένος σχεδιασμός
 • Κακόβουλη ζημιά απο τρίτους

Η ασφάλιση παρέχει τις πάραπάνω βασικές καλύψεις με την δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης με προσθήκη επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων στη βασική κάλυψη όπως:

 • Απεργίες
 • Εξεγέρσεις
 • Πολιτικές διαταραχές
 • Υπερωρίακή εργασία που παρέχεται τη νύχτα επιταχύνοντας την κάλυψη αποστολών
 • Κάλυψη αεροπορικών ναύλων.

Προϋπόθεση για της ασφάλιση είναι η υποβολή λεπτομερούς μητρώου όλων των μηχανημάτων.

Πρόγραμμα ασφάλισης αλλοίωσης προιόντων λόγω μηχανικής βλάβης

Η ασφάλιση αλλοίωσης προιόντων προσφέρεται σε συνδιασμό με την ασφάλιση μηχανικών βλαβών και καλύπτει ζημιές σε προιόντα αποθηκευμένα σε θαλάμους λόγω μηχανικής βλάβης