Η Surecare προσφέρει ασφάλιση αστικής ευθύνης η οπόια προστατεύει τον ασφαλιζόμενο για την νομική του ευθύνη για σωματική βλάβη, θάνατο, απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή περιουσίας τρίτων ατόμων που μπορεί να έχει προκαλέσει λόγω δικής του αμέλειας.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης στοχεύει τις ακόλουθες ομάδες:

  • Ιδιοκτήτες καταστημάτων
  • Ξενοδόχους
  • Έμπορες και βιομηχάνους
  • Επαγγελματίες