ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Η πυρκαγιά είναι μια από τους πιο μεγάλους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, γι ‘αυτό ακριβώς η ασφάλιση πυρός είναι μία από τις πιο σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις για την επιχείρηση σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Παρέχει κάλυψη έναντι της νομικής ευθύνης του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, απώλειας ή βλάβης ή καταστροφής ακινήτου τρίτου ατόμου που ενδεχομένως προξένησε εξαιτίας της δικής του αμέλειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σύμφωνα με κυπριακή νομοθεσία του 1997 όλοι οι εργοδότες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Δημοκρατία της Κύπρου υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σύμφωνα με νομοθεσία της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2004, όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κύπριακή Δημοκρατία και που προέρχονται απο τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης, πρέπει να ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτικά έξοδα απο τον εργοδότη τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εγγυόμαστε προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες ασφαλιστικές καλύψεις σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Προσφέρουμε στους εργολάβους κατα παντός κινδύνων κάλυψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανικών βλαβών προσφέρει ασφάλεια και προστασία στους επιχειρηματίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προστατεύουμε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό απο αναπάντεχες ζημιές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Προφέρουμε το πρόγραμμα ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων για όλα τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε διακίνηση. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιώτες καθώς και σε εισαγωγείς ή εξαγωγείς αγαθών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

H SURECARE παρέχει προσαρμοσμένα προγράμματα ιατρικής ασφάλισης για μεγάλες ομάδες, οργανισμούς ή εταιρείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ