Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός είναι το πιο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης που έχει σκοπό να προστατεύσει την ιδιοκτησία σας όπως την κατοικία σας ή την επιχείρηση σας.

Το πρόγραμμα παρέχει προστασία απο κινδύνους που αποτελούν καθημερινή απειλή για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

Η ασφάλιση παρέχει προστασία απο απώλειες ή ζημιές που συμβαίνουν σε:

 • Επαγγελματικούς χώρους, κτίρια
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Επίπλωση
 • Πρώτες ύλες
 • Αποθέματα

Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός προσφέρει προστασία απο απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν απο τους ακόλουθους κινδύνους:

 • Φωτιά
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Σεισμό
 • Υπερχείλιση δεξαμενής νερού ή καυσίμων
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Απεργέια, εξέγερση ή πολιτική διαταραχή
 • Πλημμύρες
 • Πρόσκρουση
 • Καταιγίδα / θύελλα
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Επίσης, μπορεί να προσφερθεί κάλυψη απο τους πάρακάτω κινδύνους:

 • Τυχαία θραύση υαλοπινάκων
 • Απομάκρυνση ερειπίων
 • Επαγγελματικές αμοιβές
 • Απώλεια ενοικείου
 • Διακοπή των επιχειρηματικών εργασιών