Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να προσφερθεί σε μεγάλες ομάδες, οργανισμούς ή εταιρείες με πολύ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογως των αναγκών της κάθε ασφαλιζόμενης ομάδας.

Η υπόσχεση μας είναι οτι θα βρισκόμαστε 24 ώρες την ημέρα στο πλευρό σας. ‘Ενα απροσδόκητο ιατρικό συμβάν μπορεί να σας επιφέρει ανησυχία και οικονομικό αδιέξοδο. Μέσω του ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσφέρουμε ένα προϊόν προσανατολισμένο στον πελάτη που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις ιατρικές του απαιτήσεις, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Άμεση εξόφληση λογαριασμών σε νοσοκομεία και κλινικές χωρίς επιπρόσθετα έξοδα.
 • Χωρίς ανώτατο όριο ηληκίας, το συμβόλαιο θα σας εξυπηρετά οσο εσείς το χρειάζεστε.
 • 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
 • Επείγουσα ιατρική βοήθεια ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.
 • Επέκταση κάλυψης στο εξωτερικό.
 • Άμεση εξόφληση λογαριασμών νοσοκομείων.
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση των απαιτήσεων σας.
 • Ευελιξία στους συνδυασμούς κάλυψης για να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο σχέδιο.
 • Καθορισμός του ασφαλίστρου μέσω δυνατότητας συνασφάλισης.
 • Επιλογή καθορισμού ετήσιας υπέρβασης.
 • Επιλογή ιδιωτικού ή ημι-ιδιωτικού δωματίου.
 • Σημαντική έκπτωση σε οικογένειες.
 • Σημαντικές εκπτωσεις σε ομαδικά ασφάλιστρα.
 • Ευελιξία στο συνδιασμό ασφαλίστρου με ενα, όλα ή κανένα απο τα επιπρόσθετα οφέλη.