Το μηχανοκίνητο σας όχημα στις σημερινές μέρες αποτελεί ενα απο τα πιο αναγκαία και απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία. Κάθε υπεύθυνος οδηγός χρειάζεται ενα καλό ασφαλιστικό γραφείο να τον καθοδηγήσει στη σωστή πορεία επιλογής αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ασφάλιση μηχανοκίνητου οχημάτου, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής απο τέσσερα αναβαθμισμένα ασφαλιστικά σχέδια:

  1. Έναντι τρίτων
  2. Έναντι τρίτων και κλοπή
  3. Περιεκτική Plus (comprehensive plus)

Παρέχεται 24ωρη γραμμή βοήθειας ατυχημάτων και 24ωρη οδική βοήθεια.

Οδηγάτε πάντε προσεκτικά!