ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να προσφερθεί σε μεγάλες ομάδες, οργανισμούς ή εταιρείες με πολύ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογως των αναγκών της κάθε ασφαλιζόμενης ομάδας.

Η υπόσχεση μας είναι οτι θα βρισκόμαστε 24 ώρες την ημέρα στο πλευρό σας. ‘Ενα απροσδόκητο ιατρικό συμβάν μπορεί να σας επιφέρει ανησυχία και οικονομικό αδιέξοδο. Μέσω του ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσφέρουμε ένα προϊόν προσανατολισμένο στον πελάτη που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις ιατρικές του απαιτήσεις, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Άμεση εξόφληση λογαριασμών σε νοσοκομεία και κλινικές χωρίς επιπρόσθετα έξοδα.
 • Χωρίς ανώτατο όριο ηληκίας, το συμβόλαιο θα σας εξυπηρετά οσο εσείς το χρειάζεστε.
 • 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
 • Επείγουσα ιατρική βοήθεια ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.
 • Επέκταση κάλυψης στο εξωτερικό.
 • Άμεση εξόφληση λογαριασμών νοσοκομείων.
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση των απαιτήσεων σας.
 • Ευελιξία στους συνδυασμούς κάλυψης για να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο σχέδιο.
 • Καθορισμός του ασφαλίστρου μέσω δυνατότητας συνασφάλισης.
 • Επιλογή καθορισμού ετήσιας υπέρβασης.
 • Επιλογή ιδιωτικού ή ημι-ιδιωτικού δωματίου.
 • Σημαντική έκπτωση σε οικογένειες.
 • Σημαντικές εκπτωσεις σε ομαδικά ασφάλιστρα.
 • Ευελιξία στο συνδιασμό ασφαλίστρου με ενα, όλα ή κανένα απο τα επιπρόσθετα οφέλη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Για εμπορεύματα που βρίσκοντα σε διακίνηση εντός της Κύπρου:

 • Καλύπτει την απώλεια ή βλάβη εμπορευμάτων που διέρχονται δια ξηράς, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε κλειστά οχήματα ως συνέπεια φωτιάς, κλοπής ή τροχαίου ατυχήματος.

Με άλλα μέσα μεταφοράς από / προς άλλες χώρες:

 • Καλύπτει την απώλεια ή τη βλάβη εμπορευμάτων κατά την διακίνηση τους ως συνέπεια των ασφαλιζόμενων κινδύνων που έχουν προκαθοριστεί στα πακέτα καλύψεων που είναι γνωστά ως Ρήτρες:
 • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Α
 • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Β 
 • Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Γ 

Επιπλέον, διατίθενται επίσης τα ακόλουθα:

 • Institute War Clauses (Cargo)
 • Institute Strikes Clauses (Cargo)

Επίσης, προσφέρουμε τη δυνατότητα αυτόματης κάλυψης των εμπορευμάτων, για ομαλή και άμεση επεξεργασία των εμπορευμάτων υπό διακίνηση, με βάση την ανοικτή κάλυψη για εμπορεύματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσφέρουμε ενα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού ώστε να μπορεί να καλύψει ζημιές που μπορούν να προκύψουν αναπάντεχα σε ασφαλισμένα αντικέιμενα όπως:

 • Υπολογιστές
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ιατρικά μηχανήματα
 • Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
 • Φωτοτυπικές
 • Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τέτοιων ηλεκτρονικών εξοπλισμών έχουν την επιλογή να καλύψουν τυχαία απώλεια ή ζημιά χωρίς να ανυσηχούν οτι η ζημιά θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, λογιστές, ιατρούς, αρχιτέκτονες κλπ. Επιπρόσθετα μπορεί να καλύψει επιχειρήσεις και ιδιώτες που κατέχουν ηλεκτρονικές συσκευές.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανικών βλαβών προσφέρει ασφάλεια και προστασία στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όπως μηχανουργεία, βιομηχανίες, κλωστοϋφαντουργίες, χαρτοβιομηχανίες και εργαστήρια από κίνδυνο πρόκλησης ζημιών λόγω απροσδόκητης βλάβης των μηχανημάτων τους.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανικών βλαβών και αλλοίωσης προιόντων μπορεί να καλύψει ξαφνική ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε μια απο τις πάρακάτω αιτίες:

 • Απώλειες λόγω βραχυκυκλόματος
 • Έλλειψη νερού σε βραστήρες
 • Διαχωρισμό λόγω φυγόκεντρης δύναμης
 • Καταιγίδα, πάγο
 • Λανθασμένο χειρισμό, αμέλεια, απροσεξία
 • Κακή συναρμολόγυση
 • Λανθασμένος σχεδιασμός
 • Κακόβουλη ζημιά απο τρίτους

Η ασφάλιση παρέχει τις πάραπάνω βασικές καλύψεις με την δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης με προσθήκη επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων στη βασική κάλυψη όπως:

 • Απεργίες
 • Εξεγέρσεις
 • Πολιτικές διαταραχές
 • Υπερωρίακή εργασία που παρέχεται τη νύχτα επιταχύνοντας την κάλυψη αποστολών
 • Κάλυψη αεροπορικών ναύλων.

Προϋπόθεση για της ασφάλιση είναι η υποβολή λεπτομερούς μητρώου όλων των μηχανημάτων.

Πρόγραμμα ασφάλισης αλλοίωσης προιόντων λόγω μηχανικής βλάβης

Η ασφάλιση αλλοίωσης προιόντων προσφέρεται σε συνδιασμό με την ασφάλιση μηχανικών βλαβών και καλύπτει ζημιές σε προιόντα αποθηκευμένα σε θαλάμους λόγω μηχανικής βλάβης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Ένας εργολάβος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κατοικιών, δρόμων, συγκροτήματα διαμερισμάτων, σχολείων και τόσο άλλων και του προφέρουμε προστασία απο κινδύνους που μπορούν να διακόψουν την ομαλή εργασία του.

Η κάλυψη παρέχεται για:

 • Έργα υπό κατασκευή
 • Εξοπλισμό εργοταξίου
 • Εγκαταστάσεις και μηχανήματα
 • Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εργολάβους
 • Ιδιοκτήτες – Εργοδότες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προστατεύστε την επιχείρηση σας απο κάθε επαγγελματικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει.

Το πρωτοποριακό μας πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέρει περιεκτική ασφαλιστική κάλυψη για πολύπλοκους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν, για την καλύτερη ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων.

Βασική κάλυψη:

 • Όλων των κινδύνων ( ALL RISK ) – καταστροφή ιδιοκτησίας:
 • Κτίρια
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Εμπορεύματα / Αποθέματα / Πρώτες ύλες
 • Επεκτάσεις:
 • Τυχαία ζημιά σε υπόγειες υπηρεσίες
 • Τυχαία ζημιά σε υαλοπίνακες
 • Απομάκρυνση ερειπίων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Απώλεια ενοικίων
 • Απώλεια μετρητή νερού
 • Ανίχνευση και πρόσβαση σε διαρροή νερού ή καυσίμων
 • Αντιτακάσταση κλειδονιών

Επιπρόσθετες καλύψεις:

 • Χρήματα
 • Μεταστέγαση εμπορευμάτων
 • Ευθύνη εργοδότη
 • Αστική ευθύνη και ευθύνη προιόντων
 • Αλλοίωση προιόντων
 • Προσωπικά ατυχήματα
 • Ανεντιμότητα υπαλλήλων

24ωρη τεχνική υποστήριξη

Το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων προσφέρει 24ωρη τεχνική υποστήριξη απο εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να σας προσφέρουν άμεσες λύσεις σε προβληματα που μπορεί να προκύψουν σε:

 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
 • Κλειδαριές
 • Υαλοπίνακες
 • Και πολλά άλλα ωφελήματα

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Προσφέρουμε ένα ιατρικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που καλύπτει τα ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά έξοδα που προκύπτουν λόγω ασθένειας ή ατυχήματος εργαζομένών, φοιτητών και επισκεπτών από χώρες εκτός της ΕΕ.

Προσφέρουμε δυο διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα. Πρόγραμμα κάλυψης Α προσφέρει ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις λογω ασθένεις ή ατυχήματος ενώ το πρόγραμμα κάλυψης Β προσφέρει μόνο ενδονοσοκομειακές καλύψεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που απαιτούνται από το νόμο είναι τα εξής:

 • Όριο για κάθε εργοδοτούμενο : €160.000
 • Όριο για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών : €3.415,000
 • Συνολικό όριο για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης : €5.125,000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Surecare προσφέρει ασφάλιση αστικής ευθύνης η οπόια προστατεύει τον ασφαλιζόμενο για την νομική του ευθύνη για σωματική βλάβη, θάνατο, απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή περιουσίας τρίτων ατόμων που μπορεί να έχει προκαλέσει λόγω δικής του αμέλειας.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης στοχεύει τις ακόλουθες ομάδες:

 • Ιδιοκτήτες καταστημάτων
 • Ξενοδόχους
 • Έμπορες και βιομηχάνους
 • Επαγγελματίες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ

Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός είναι το πιο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης που έχει σκοπό να προστατεύσει την ιδιοκτησία σας όπως την κατοικία σας ή την επιχείρηση σας.

Το πρόγραμμα παρέχει προστασία απο κινδύνους που αποτελούν καθημερινή απειλή για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

Η ασφάλιση παρέχει προστασία απο απώλειες ή ζημιές που συμβαίνουν σε:

 • Επαγγελματικούς χώρους, κτίρια
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Επίπλωση
 • Πρώτες ύλες
 • Αποθέματα

Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός προσφέρει προστασία απο απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν απο τους ακόλουθους κινδύνους:

 • Φωτιά
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Σεισμό
 • Υπερχείλιση δεξαμενής νερού ή καυσίμων
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Απεργέια, εξέγερση ή πολιτική διαταραχή
 • Πλημμύρες
 • Πρόσκρουση
 • Καταιγίδα / θύελλα
 • Κακόβουλη ζημιά
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Επίσης, μπορεί να προσφερθεί κάλυψη απο τους πάρακάτω κινδύνους:

 • Τυχαία θραύση υαλοπινάκων
 • Απομάκρυνση ερειπίων
 • Επαγγελματικές αμοιβές
 • Απώλεια ενοικείου
 • Διακοπή των επιχειρηματικών εργασιών