Προσφέρουμε ένα ιατρικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που καλύπτει τα ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά έξοδα που προκύπτουν λόγω ασθένειας ή ατυχήματος εργαζομένών, φοιτητών και επισκεπτών από χώρες εκτός της ΕΕ.

Προσφέρουμε δυο διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα. Πρόγραμμα κάλυψης Α προσφέρει ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις λογω ασθένεις ή ατυχήματος ενώ το πρόγραμμα κάλυψης Β προσφέρει μόνο ενδονοσοκομειακές καλύψεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος